fbpx

4 vanliga ventilationsproblem i tvättstugan

Vi besöker flera hundra tvättstugor årligen och det är märkligt att se hur få av dessa som har en väl fungerande ventilation.

Tvättstugan är en plats för många känslor. Få andra miljöer lockar fram våra mörka sidor lika snabbt. Hade maskinerna i tvättstugan haft känslor hade de nog också haft en del att säga, för de lever ett tufft liv.

Som boende i fastigheten kanske man eventuellt kan stå ut med den dåliga luften i tvättstugan ett par timmar i veckan, men maskinerna får däremot ta mycket stryk. Och när en maskin går sönder – vem står där och skriver en ARG LAPP?

Några vanliga ventilationsmisstag i tvättstugan

  • För lite tilluft. För att få ut den förorenade luften måste motsvarande mängd luft komma in någonstans.
  • Filterbox på ventilationskanalen saknas vilket gör att kanalerna försmutsas fortare.
  • Smutsiga ventilationskanaler försämrar luftväxlingen radikalt. Den fuktiga och dammiga luften gör att kanalerna sätts igen snabbt.
  • Luften från torktumlare och torkskåp förenas i en gemensam kanal på felaktigt sätt. Detta kan leda till en lång rad av olika problem, exempelvis igensatta kanaler eller överhettade maskiner när den fuktiga och varma luften trycks åt fel håll.

Här är ett film-exempel på hur vi löste ett ventilationsproblem.

Andas gott!
Emil Andersson, marknadschef Peter Sotare