Ventilation i tvättstuga

Vi på Peter Sotare har förstått att i en tvättstuga ska allt bara fungera. Det är trångt i kalendern – när vi bokat tvättid får inget gå fel. Vi har sett tillräckligt med arga lappar i tvättstugan som bevis. Vi kan inte hjälpa dig att uppfostra dina tvättstugekamrater, men vi kan se till att inomhusklimatet är friskt och att maskinparken får den ventilation den behöver för att fungera väl och hålla länge.

Typiska problem i tvättstugor är ej rengjord ventilation, för lite tilluft och maskiner som värmer upp varandra på grund av felinstallerad ventilation. Kontakta oss så hjälper vi dig att åtgärda problemen.

Här är ett exempel på hur vi löste ett problem i en tvättstuga: